Terms And Conditions

Izjave i uslovi koriscenja Onkonet.rs sajta

Opšta izjava o privatnosti


Mi u kompaniji WEB MEDIA AGENCY DOO BEOGRAD (WMA) posvećeni smo zaštiti vaših ličnih podataka. Ovo Obaveštenje o privatnosti opisuje vrste ličnih podataka koje WMA može da prikuplja; način na koji WMA može da prikuplja, koristi ili deli vaše lične podatke; korake koje WMA preduzima kako bi zaštitio vaše lične podatke; i izbore koji su vam pruženi u vezi sa korišćenjem vaših ličnih podataka.

Ovo Obaveštenje se odnosi samo na WMA internet stranice koje su povezane sa ovim Obaveštenjem. Naše internet stranice takođe mogu da sadrže linkove ka internet stranicama trećih strana. Mi ne podržavamo i ne odgovaramo za sadržaj internet stranica ili resursa trećih strana, i naše obaveštenje o privatnosti se ne odnosi na bilo koje internet stranice koje nisu povezane sa WMA, čak i ako im pristupite putem linka na našoj internet stranici. Pre nego što date bilo kakvu informaciju, trebalo bi da pregledate pravila o privatnosti bilo koje internet stranice treće strane.

Za potrebe ovog Obaveštenja o privatnosti, „Podatak o ličnosti“ je svaka informacija na osnovu koje možete biti pojedinačno identifikovani kako neposredno tako i posredno, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše ime, adresu, mejl adresu, i broj telefona.


Maloletnici


Ova internet stranica nije dizajnirana ili namenjena za korišćenje deci mlađoj od 16 godina. Mi ne prikupljamo namerno bilo kakve lične podatke na ovoj internet stranici od osoba mlađih od 16 godina bez prethodnog, proverljivog pristanka roditelja ili staratelja. Roditelj ili staratelj može imati pravo da, na zahtev, pregleda informacije koje su dobijene od strane deteta i da zahteva njihovo brisanje. Štaviše, svi maloletnici treba da potraže dozvolu roditelja ili staratelja pre korišćenja ili obelodanjivanja bilo kojih ličnih podataka na ovoj internet stranici ili onlajn izvoru.


Identitet i kontakt podaci rukovaoca podataka


Rukovalac podataka je WEB MEDIA AGENCY DOO BEOGRAD (WMA), Obilićev venac 26, Beograd.

Možete da kontaktirate rukovaoca podataka putem pošte na adresu Obilićev venac 26, 11000 Beograd, Srbija ili na mejl adresu office@wma.rs


Kako i zašto obrađujemo vaše lične podatke


Na ovoj internet stranici, možemo zahtevati vaše lične podatke. Primeri ličnih podataka koje možemo da sakupljamo, a koji vas neposredno identifikuju uključuju vaše ime, kontakt informacije, mejl adresu, i druge informacije u kombinaciji sa ovim identifikatorima. Takođe, možemo da prikupljamo određene lične podatke koje vas neposredno ne identifikuju po imenu, ali koji bi mogli biti korišćeni da se identifikuje da je određeni računar ili uređaj pristupio našoj internet stranici.

Vaše lične podatke obrađujemo na našim internet stranicama iz više razloga, uključujući:

• Da odgovorimo na vaše zahteve ili upite;

• Da personalizujemo vaše iskustvo;

• Da izvršimo analize i odredimo karakteristike internet stranice;

• Da pratimo i nadgledamo neželjene događaje i ostale aktivnosti koje se odnose na bezbednost lekova;

• Da održavamo internet stranicu, uključujući bezbednosne razloge;

• Da postupamo u skladu sa zakonskim zahtevima;

• Ostalo.

Nekoliko mesta na našoj internet stranici zahtevaju lične podatke ako se odlučite da ih koristite, uključujući ankete, i mogućnosti za deljenje sadržaja (tj. linkovi za slanje mejla prijatelju ). WMA i njegovi poslovni partneri (kao što su pružaoci usluga ili druga treća lica koja pružaju određene usluge WMA) prikupljaju ove podatke o vama samo ako nam ih vi dobrovoljno ustupite. Imajte na umu da vam određene mogućnosti ove internet stranice neće biti dostupne ako izaberete da ne pružite određene lične podatke. Svi lični podaci koje nam ostavite na našim internet stranicama biće korišćeni u skladu sa ovim Obaveštenjem o privatnosti.


Više informacija o našim aktivnostima obrade ličnih podataka


Ova tabela detaljnije opisuje svaku aktivnost obrade ličnih podataka na internet stranici i pruža podatke o kategorijama podataka prikupljenih za svaku aktivnost isto kao i pravni osnov obrade ličnih podataka za svaku od ovih aktivnosti, u onoj meri u kojoj obrada ličnih podataka podleže propisima o zaštiti podataka o ličnosti.Svrha i kategorije podataka

Pravni osnov

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Odgovaranje na zahteve ili upite. Možemo da koristimo podatke koje nam vi dajete za potrebe odgovoranja na vaš zahtev, na primer, možete podneti zahtev za medicinske podatke, raspitati se o proizvodu ili se upisati na neku od naših mejl lista. U zavisnosti od vašeg zahteva, možemo prikupiti vaše kontakt podatke (kao što su ime, poštanska adresa, telefonski broj, zanimanje), vaša interesovanja i sklonosti (kao što su proizvodi ili područja interesa) i sve druge informacije koje nam pružite.

Vaše lične podatke za ove svrhe prikupljamo i obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa da odgovorimo na vaš zahtev. Ako ste poslali osetljive lične podatke u okviru vašeg upita, obradu takvih ličnih podataka ćemo izvršiti samo na osnovu vaše izričite saglasnosti. Ako je potrebno izveštavanje, možemo obraditi vaše lične podatke sve u skladu sa našim zakonskim obavezama.

Član 12. stav 1. tačka 6.

Član 12. stav 1. tačka 1. i

član 17. stav 2. tačka 1.

Član 12. stav 1. tačka 3.

Personalizovanje vašeg iskustva. Možda ćemo prikupljati određene informacije o vama, vašim sklonostima i načinu na koji ste sarađivali sa nama u prošlosti kako bismo razumeli vaše interesovanje za naše proizvode i usluge kako bismo vam na najbolji način bili na usluzi. Ovo može da uključuje podatke o vašim sklonostima prema određenim kontaktima i proizvodima, jezicima, marketinškim sklonostima i demografskim podacima.

U slučajevima kada ove podatke prikupljamo automatski, mi ih prikupljamo i obrađujemo radi našeg legitimnog interesa. U ostalim slučajevima, prikupljaćemo i obrađivati ove podatke u skladu s vašom saglasnošću.

Član 12. stav 1. tačka 6.

Član 12. stav 1. tačka 1.

Analitika internet stranice i praćenje. Ako je to zakonom dozvoljeno, možemo da kombinujemo lične podatke koje dajete sa drugim informacijama koje ste pružili WMA preko naših internet stranica. Ako je to zakonom dozvoljeno, takođe možemo kombinovati lične podatke prikupljene preko naših internet stranica i onlajn izvora sa WMA zapisima van mreže i podacima koje su nam dostavile treće strane.

U slučajevima kada ove podatke prikupljamo automatski, mi ih prikupljamo i obrađujemo radi našeg opravdanog legitimnog interesa. U ostalim slučajevima, prikupljaćemo i obrađivati ove podatke u skladu s vašom saglasnošću.

Član 12. stav 1. tačka 6

Član 12. stav 1. tačka 1.

Praćenje i nadzor neželjenih događaja i bezbednost lekova. Neki određeni delovi naših internet stranica mogu da prikupljaju lične podatke u vezi sa štetnim događajima ili drugim aktivnostima vezanim za bezbednost lekova. Ove informacije su veoma važne za javno zdravlje i koristiće se za otkrivanje, procenu, razumevanje i sprečavanje neželjenih događaja ili drugih problema povezanih sa lekovima

Prikupljamo i obrađujemo vaše lične podatke u ove svrhe da bi ispunili naše zakonske obaveze i možda će biti potrebno da podatke prijavimo regulatornim organima.

Član 12, stav 1. tačka 3.

Član 17, stav 2, tačka 1.

Pokretanje i održavanje naše internet stranice. Ove podatke koristimo za zaštitu naših internet stranica, mrežnih sistema i drugih sredstava. Ovo može da uključuje podatke o vašoj IP adresi, geografskoj lokaciji, resursima kojima imate pristup i sličnim podacima.

Ove podatke prikupljamo automatski u skladu sa našim legitimnim poslovnim interesima da pokrećemo, održavamo i osiguravamo naše internet stranice.

Član 12, stav 1. tačka 6.


Kolačići i drugi „web trekeri“


Naše internet stranice i onlajn izvori takođe prikupljaju druge osnovne podatke o vama koji vas ne mogu neposredno identifikovati, ali koji mogu odgovarati vama ili određenom uređaju. Neke od ovih informacija koristimo da bismo omogućili pokretanje naših internet stranica, kao i da bismo saznali više o tome kako se koriste naše internet stranice i onlajn izvori ili da u suprotnom poboljšamo i upravljamo internet stranicom. Mi takođe koristimo ove podatke da bismo vam omogućili dostavljanje informacije prilagođene vašim interesima i željama, nastalih na osnovu vašeg korišćenja internet stranice. Na primer, možemo da sakupimo IP adresu koju vam je dodelio Internet servis provajder. Ova adresa se može menjati svaki put kada se povežete na Internet („dinamička“ IP adresa) ili može ostati ista („statička“ IP adresa). U većini slučajeva ove informacije se prikupljaju automatski, radi naših poslovnih legitimnih interesa. U nekim jurisdikcijama, tražimo vašu saglasnost pre nego što prikupimo ovu informacije, u kom slučaju će vam se ponuditi izbor da li želite da dozvolite prikupljanje i upotrebu ove vrste informacija.

Određeni internet pretraživači i drugi programi mogu se koristiti da daju znak o vašim preferencama WMA o tome kako, ili da li mogu WMA ili treće strane prikupljati informacije o vašim onlajn aktivnostima. Trenutno WMA ne odgovara na takve signale/zahteve.


Upotreba podataka za marketing


Ne prodajemo niti prenosimo vaše lične podatke nijednom nepovezanom entitetu za njihovu sopstvenu upotrebu u neposrednom marketingu, osim ako vam ne dostavimo jasno obaveštenje i ne dobijemo vašu izričitu saglasnost. Deljenje informacija / Primaoci ličnih podataka Možemo da delimo vaše lične podatke sa WMA povezanim licima širom sveta. Naša WMA povezana lica koristiće vaše lične podatke u iste svrhe kao i mi.

Takođe možemo da delimo vaše lične podatke sa trećim licima, kao što su naši pružaoci usluga, za sledeće svrhe:

• Da sprovodimo tehničko održavanje naših internet stranica i drugih web platformi;

• Da olakšamo spajanje, konsolidaciju, prenos kontrole ili drugu korporativnu reorganizaciju u kojoj WMA učestvuje, ili u skladu sa finansijskim aranžmanom koji je preduzeo WMA;

• Da odgovorimo na odgovarajuće legitimne zahteve javnih organa, ili kada to zahtevaju važeći zakoni, sudske naredbe ili vladini propisi; i

• Tamo gde je to potrebno za korporativne revizije ili za istraživanje ili reagovanje na žalbu ili bezbednosnu pretnju.


Međunarodni transferi vaših ličnih podataka


Svi lični podaci koje nam pružite prilikom korišćenja ove internet stranice mogu se preneti ili sačuvati na geografskoj lokaciji koja predviđa drugačija pravila o privatnosti od vaše zemlje porekla. Ovo znači da vaši lični podaci mogu biti poslati u države sa manje restriktivnim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti od zakona vaše države. Svaki takav prenos biće sproveden u skladu sa važećim zakonom.


Period zadržavanja / skladištenja vaših ličnih podataka


Dužina vremena u toku kojeg ćemo skladištiti vaše lične podatke razlikuje se u zavisnosti od svrhe za koju smo prikupili i zbog čega obrađujemo vaše podatke. U većini slučajeva, podatke ćemo čuvati tri (3) godine nakon naše poslednje interakcije sa vama. Međutim, možemo da čuvamo vaše podatke i duži vremenski period ako zakon od nas zahteva da čuvamo vaše podatke.


Informacije o vašim pravima u vezi sa ličnim podacima


Obaveštavamo vas da imate određena prava u vezi sa upotrebom i obradom vaših ličnih podataka.


Vaša prava


Imate sledeća prava u vezi sa vašim ličnim podacima:

• Pravo da zatražite pristup ličnim podacima koje WMA ima o vama;

• Pravo da dopunite ili ispravite bilo koje lični podatak koji je netačan ili nepotpun;

• Pravo da zatražite kopiju vaših ličnih podataka u elektronskom obliku kako biste mogli da ih prosleđujete trećim licima, ili da zatražite da WMA direktno prenese vaše lične podatke još jednoj trećoj strani;

• Pravo na prigovor na obradu vaših ličnih podataka u marketinške i druge svrhe;

• Pravo na brisanje vaših ličnih podataka kada više nisu potrebni u svrhe za koje ste ih obezbedili, kao i pravo na ograničenje obrade vaših ličnih podataka do određene granice gde brisanje nije moguće.

Da biste iskoristili bilo koje od ovih prava, molimo kontaktirajte nas koristeći gore navedene informacije.

Imajte na umu da je brisanje ili ograničavanje obrade podataka moguće samo ako i u meri u kojoj je obrada ličnih podataka zasnovana na vašoj saglasnosti ili našim legitimnim interesima. Ako se obrada podataka zasniva na pristanku, imajte na umu da imate pravo da u bilo kojem trenutku povučete svoj pristanak, ali da povlačenje vašeg pristanka ne utiče na zakonitost obrade podataka na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja. U slučaju zahteva za brisanjem, možemo zadržati kopiju vaših ličnih podataka u naše svrhe čuvanja evidencije i izbeći unošenje vaših ličnih podataka u naše sisteme posle vašeg zahteva.

Takođe, imate pravo da se obratite nadležnom organu za zaštitu podataka o ličnosti (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd, Srbija).


Sigurnost podataka


WMA i njegovi pružaoci usluga i saradnici preduzimaju razumne korake da zaštite lične podatke kojima pristupamo ili dobijamo putem ove internet stranice, od gubitka, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmena ili uništavanja. Ipak, WMA ne garantuje za sigurnost vaših ličnih podataka i odriče se, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, pune odgovornosti i štete nastale gubitkom, zloupotrebom i neovlašćenim pristupom, otkrivanjem, izmenama ili uništenjem. Preporučujemo da preduzmete sve dostupne mere predostrožnosti za zaštitu ličnih podataka koje ostavljate na ovoj internet stranici.


Ažuriranja Obaveštenja o privatnosti


Povremeno možemo revidirati ovo Obaveštenje. Bilo koje takve promene ovog Obaveštenja pojaviće se na ovoj stranici. WMA preporučuje da redovno pregledate ovo Obaveštenje o privatnosti zbog bilo kakvih promena.


Pravna izjava


USLOVI KORIŠĆENJA


Ova internet stranica (daljem u tekstu: Stranica) namenjena je isključivo srpskim korisnicima – fizičkim i pravnim licima sa prebivalištem / boravištem / sedištem na teritoriji Republike Srbije. Stoga WEB MEDIA AGENCY DOO BEOGRAD (WMA) (u daljem tekstu: WMA) ne preuzima nikakvu odgovornost za pristup i korišćenje ove Stranice od strane korisnika iz drugih jurisdikcija i otklanja odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati usled bilo kakvog korišćenja sadržaja ove Stranice, u celosti ili delimično, i u bilo koje svrhe izvan teritorije Republike Srbije. Ovi uslovi korišćenja primenjuju se za Vaš pristup i korišćenje isključivo ovih Stranica i Internet stranica pod kontrolom drugih društava iz WMA kojima može biti omogućen pristup sa ove Stranice. Pristupanjem ili korišćenjem ove Stranice potvrđujete da ste pročitali, razumeli i da se slažete sa ovim Uslovima korišćenja.


Ograničenje odgovornosti


WMA ulaže razumne napore da uvrsti u sadržaj ove Stranice tačne i ažurne informacije, ali ne daje nikakve izjave niti garancija – izričite ili implicitne - u pogledu tačnosti ili celovitosti tih informacija. WMA ne odgovara za korišćenje ove Stranice ili bilo koje druge stranice koja je povezana sa ovom Stranicom. WMA zadržava pravo izmene sadržaja ove Stranice, u svako doba i bez najave.

Svi korisnici ove Stranice su saglasni da na vlastitu odgovornost pristupaju ovoj Stranici kao i bilo kojim stranicama koje su povezane s ovom Stranicom. Ni WMA niti bilo koja treća osoba koja učestvuje u osmišljavanju, izradi ili održavanju ove Stranice ili bilo kojih internet stranica povezanih sa ovom Stranicom nisu odgovorni ni na koji način za bilo kakvu posrednu, neposrednu, sporednu, posledičnu ili bilo kakvu drugu štetu koja može nastati zbog pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ove Stranice ili bilo koje internet stranice povezane sa ovom, kao ni za bilo kakve pogreške ili propuste u njenom sadržaju.


Investicione odluke


Informacije na ovoj Stranici nisu poziv ili ponuda za investiranje u ili trgovanje sa hartijama od vrednosti privrednih društava koja čine WMA. Investitori ne bi trebalo da se oslanjaju na informacije sadržane na ovim Stranicama prilikom donošenja odluka o ulaganjima.


Informacije o budućim događajima


Ova Stranica može sadržti određene informacije o budućim događajima („forward-looking information“). Takve informacije uvek podrazumevaju rizike i neizvesnosti, uključujući delovanje različitih i nepredvidivih naučnih, poslovnih, regulativnih, ekonomskih, finansijskih i drugih uticaja, pa se stoga stvarni rezultati mogu znatno razlikovati od očekivanja ili predviđanja sadržanih u tim informacijama.


Veze sa drugim internet stranicama


WMA nema kontrolu i ne odgovara za sadržaj informacija na internet stranicama trećih lica niti za korišćenje tih stranica, čak i ako je pristup tim stranicama omogućen sa ove Stranice. Vlasnik tih stranica odgovoran je isključivo za sadržaj takvih stranica, pa se korisnici ove Stranice upućuju na odgovarajuće vlasničke i pravne informacije o uslovima korišćenja tih stranica koje su istaknute na tim stranicama. WMA ne odgovara za niti daje korisnicima ove Stranice bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, verodostojnosti, ažurnosti i, uopšteno, bilo kakve drugih kvaliteta informacija sadržanih na tim internet stranicama.


Prava intelektualnog vlasništva


Celokupan sadržaj ove Stranice uživa autorskopravnu zaštitu što je obeleženo unošenjem oznake © WMA. Preuzimanje i kopiranje sadržaja ove Stranice je dopušteno samo u meri i opsegu propisanima važećim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.


Informativna svrha


Sadržaj ove Stranice je informativnog i edukativnog karaktera. Ništa što je sadržano na ovoj Stranici ne predstavlja niti se može tumačiti kao davanje konkretnih medicinskih saveta ili preporuka i kao promocija lekova i medicinskih proizvoda prema stanovništvu. Informacije na ovoj Stranici nisu zamena za profesionalan savet kvalifikovanih zdravstvenih radnika: samo lekar može odrediti da li je određeni lek, medicinski ili drugi proizvod primeren za lečenje svake pojedinačne osobe. Ako imate pitanja u vezi sa bilo kojom informacijom sadržanoj na ovoj Stranici, treba da se obratite Vašem lekaru ili drugom kvalifikovanom zdravstvenom radniku.

Prilikom donošenja odluke o propisivanju lekova, medicinskih ili drugih proizvoda, zdravstveni radnici se trebaju oslanjati isključivo na informacije o leku sadržane u sažetku opisa svojstava leka i uputi o leku odobrenima za korištenje u Republici Srbiji, a ne na sadržaj ove Stranice ili internet stranica do kojih je moguć pristup s ove Stranice.


Merodavno pravo


Za ove Uslove korišćenja merodavno je srpsko pravo.