Odlazak kod lekara

Odlazak kod lekara

Moj prvi odlazak kod lekara

Osnovne dijagnostičke metode su:


- citologija


- kolposkopija


- histopatologija


Na invazivni karcinom grlića se može posumnjati prilikom kliničkog pregleda, ako je reč o uznapredovaloj bolesti.


Citologija i kolposkopija igraju važnu ulogu u detekciji prekliničkih lezija grlića materice, čineći dijagnostičku tačnost u preko 98% slučajeva. U slučajevima atipičnih kolposkopskih slika na grliću uz neadekvatan PA test, uzima se biopija sa odgovarajućeg mesta.

Dijagnoza se definitivno postavlja pregledom tkiva (histopatološka dijagnoza) dobijenog biopsijom i/ili endocervikalnom kiretažom, a kod početnih oblika karcinoma i konizacijom. Konizacija je hirurški zahvat kojim se odstranjuje vaginalni deo grlića materice u obliku kupe ili konusa. Ostali dijagnostički postupci koji se koriste u stadiranju karcinoma su osim fizikalnog pregleda, radiološka ispitivanja (snimak pluća, IVP), nuklearna magnetna rezonanca, kao i navedene procedure (biopsija, kiretaža, konizacija).