Simptomi karcinoma (raka) bubrega

Simptomi karcinoma (raka) bubrega

Simptomi i faktori rizika


Karcinom bubrežnih ćelija (eng. Renal Cell Carcinoma-RCC) se nalazi na 10. mestu najčešćih malignih bolesti u Evropi. Muškarci češće oboljevaju od žena. Incidenca raste sa godinama starosti, tako da dostiže plato između 70-75. godine.

Faktori rizika za nastanak ove bolesti su višestruki: pušenje, gojaznost, povišen krvni pritisak, ali i genetske mutacije. Ostali, manje istraženi faktori su alkohol, šećerna bolest, dugotrajna hemodijaliza zbog bubrežne slabosti i stečena policistična bolest bubrega. Klasični trijas simptoma čine krv u mokraći, bol u slabini i opipljiva masa u stomaku. Međutim, javlja se u svega 6-10% slučajeva i u vezi je sa agresivnom histologijom i uznapredovalom bolešću.


U oko 20% bolesnika registruje se tzv. paraneoplastični sindrom, u sklopu koga se javlja opšta slabost, gubitak telesne težine, povišena telesna temperatura, anemija, arterijska hipertenzija, bol u mišićima, povišena sedimentacija, povišene vrednosti kalcijuma u krvi. Neki pacijenti imaju simptome uzrokovane metastatskom bolešću, kao što je bol u kostima ili uporni kašalj.