Odlazak kod lekara

Odlazak kod lekara

Prvi odlazak kod lekara

Ukoliko se jave neki od ovih nespecifičnih simptoma, izabrani lekar šalje bolesnika urologu, koji obavlja dalju dijagnostiku.

Urolog najčešće prvo radi ultrazvučni pregled bešike, a nakon toga najvažniju pretragu-cistoskopiju: pregled mokraćne bešike kamerom kroz mokraćnu cev.

Ukoliko urolog cistoskopijom primeti promenu sumnjivu na tumor sledeća dijagnostičko-terapijska procedura je transuretralna resekcija promene: operacija tumora kroz mokraćnu cev. Ovaj tumorski materijal urolog šalje patologu od čijeg nalaza zavisi dalja terapija.