Moja priča

Moja priča - karcinom rak dojke

Prvi susret sa sumnjom na tešku bolest ili dijagnozom karcinoma nikome nije lak.


Strah, neizvesnost, tuga, nemoć su samo neke od emocija kroz koja većina ljudi u takvoj situaciji prolaze. A posle toga, tek, počinje lečenje i borba.


Važno je da znate da niste sami i da oko Vas ima ljudi koji prolaze kroz isto, ali i mnogo onih koji su izašli iz ove borbe kao pobednici!


Zato Vas ohrabrujemo da se raspitate o udruženjima pacijenata koja mogu da Vam budu podrška na putu na kom ste, da Vas saslušaju, podrže ili da Vam pomognu da razumete svoju bolest kao i lečenje kroz koje prolazite. Ova udruženja su osnovali ljudi koji su prošli kroz borbu sa karcinomom, članovi njihovih porodica i njihovi prijatelji, zato što znaju koliko je teško biti sam sa bezbroj pitanja koja su bez odgovora. Oni najbolje znaju i mogu da razumeju kroz šta prolazite. Zato ih potražite!


Ženski centar “MILICA”


Pridružite se ženskom centru "Milica":

facebook.com

www.milica.org.rs


Udruženja građana Ženski centar “MILICA” iz Vrnjačke Banje je humanitarno, dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje osnovano 02.02.2010. godine na neodređeno vreme radi unapređenja položaja i kvaliteta života i zdravlja žena. U okviru udruženja je formiran Dnevni centar za pomoć i podršku obolelima od raka i njihovim porodicama.

U okviru Dnevnog centra funkcionišu: Radionica duše, radionice tela, edukativne radionice.Misija: Pružanje psihološke podrške obolelima od karcinoma i njihovim porodicama i pomoć pri prevazilaženju problema sa kojima se suočavaju oboleli tokom lečenja, kao i edukacija stanovništva o važnosti prevencije i rane dijagnostike u borbi protiv karcinoma. Borba za kvalitetniju prevenciju i lečenje kao i život posle lečenja.

Vizija: Edukacijom stanovništva razviti svest o važnosti redovnih preventivnih pregleda u cilju smanjenja smrtnosti od karcinoma, a osnaživanjem obolelih kroz grupe samopomoći i psihološko kreativne radionice vratiti im osećaj korisnosti i samopoštovanja i time poboljšati kvalitet njihovog života.


Centar za borbu protiv raka - Sombor


Sve aktivnosti udruženja mogu se pratiti na web stranici sombor-cancer.org.rs


Društvo za borbu protiv raka je dobrovoljno društveno-humanitarno, nevladino, neprofitno udruženje, zdravstveno vaspitnog tipa, sa ciljem prevencije maligne bolesti kroz zdravstveno prosvećivanje stanovništva i ranu dijagnostiku, kao i unapređenje kvaliteta života lečenih kroz psihosocijalnu podršku.

Društvo za borbu protiv raka postoji od 1969. godine, a poslednjih dvadeset godina posebnu pažnju usmerava na edukaciju populacije o prevenciji maligne bolesti kroz popularizaciju zdravih stilova života, redovnih pregleda kod lekara, akcije podrške nacionalnim skrinig programima, i unapređenju kvaliteta života osoba lečeniha od raka.


Sve aktivnosti se sprovode u Centru Zdravka, prostorijama udruženja koje partnerski delimo sa Društvom za borbu protiv šećerne bolesti grada Sombora. U Centru Zdravka je organizovano svakodnevno dežurstvo volontera udruženja žene koje su pobedile malignu bolest, a korisnici mogu dobiti informacije na tel 025 44-00-44 tokom celog dana.

U stručnom timu su lekari, psiholozi, socijalni radnik, pravnik i nutricionista. Članice udruženja Milica Marinković, Biljana Benić i Đerđi Šarić su zabeležile 52 životne priče naših članova u knjizi “Živeti kao pre” koju je štampala i izdala Ljiljana Habjanović Đurović, a do sada doživela 5 izdanja. Knjiga je postavljena na portal “Biramo život”u elektronskoj formi. Društvo za borbu protiv raka Sombor je jedan od osnivača i članova NALOR (Nacionalne asocijacije lečenih od raka u Srbiji).


Srpski forum protiv raka dojke - Europa Dona Srbija


Sve aktivnosti udruženja mogu se pratiti na web stranici europadonna.org.rsSrpski forum protiv raka dojke - Evropa Dona Srbija je osnovana decembra 2016. godine i krovna je organizacija za borbu protiv raka dojke u Republici Srbiji. 2017. postala je ravnopravna članica Europa Donna koalicije, čiji su članovi pojedinke/ci i organizacije iz 47 zemalja Evrope. Ciljevi osnivanja organizacije su da se poboljšaju uslovi edukacije žena o zdravlju dojki, značaju ranog otkrivanja i sprečavanja pojave raka dojke, zalaganju za poboljšanje kvaliteta lečenja i rehabilitacije obolelih kao i zagovaranje jednakih prava i mogućnosti lečenja za sve obolele u institucijama države i zdravstvenom sistemu.


Organizacija se zalaže i radi na:


Promovisanju i unapređivanju svesti žena o značaju zdravlja dojki i važnosti prevencije kroz redovne i periodične organizovane preglede. Promovisanju i širenju najnovijih informacija i znanja o pravovremenom ranom otkrivanju raka dojke. Promovisanju dostupnosti savremenog lečenja i važnosti obezbeđivanja kvalitetne nege tokom i nakon lečenja, uz poštovanje i uvažavanje prava i mogućnosti za sve obolele.

Omogućavanju da se svim ženama na razumljiv i detaljan način objasne predložene mogućnosti lečenja, učestvovanje u kliničkim istraživanjima i njihovo pravo na drugo mišljenje. Zalaganju za poštovanje principa jednakosti i dostupnosti zdravstvenih usluga svim obolelim od raka dojke. Ostvarivanju saradnje sa istim i sličnim organizacijama u zemlji, regionu i Evropi koja se bave zdravljem dojke i podrškom obolelima od raka dojke.


„BUDIMO ZAJEDNO“ - U Beogradu postoji udruženje „BUDIMO ZAJEDNO“  budimozajedno.rs


„JEFIMIJA” - U Užicu postoji savetovalište za žene “JEFIMIJA”  http://savetovalistejefimija.rs