Lečenje

Lečenje

Lečenje

Prognoza ishoda lečenja karcinoma mokraćne bešike najviše zavisi od stadijuma bolesti. Kada patolog pregleda mikroskopom materijal dobijen resekcijom i daje definitivnu dijagnozu.

Oko 70% karcinoma mokraćne bešike predstavlja takozvani neinvazivni karcinom. Ovakav karcinom ne može da da metastaze jer je bio lokalizovan samo na površnom zidu mokraćne bešike. U ovom slučaju, resekcija tumora kroz mokraćnu cev predstavlja i definitivnu terapiju.

Neinvazivni karcinom mokraćne bešike ima tendenciju stalnog vraćanja (50-90% slučajeva) i zbog toga pacijenti moraju biti stalno praćeni od strane urologa cistoskopskim pregledima. Određeni broj bolesnika sa neinvazivnim karcinomom visokog rizika dobija dodatnu terapiju - ubacivanje BCG vakcine u bešiku nakon operacije.

Ukoliko patolog postavi dijagnozu invazivnog karcinoma tada je potrebna dodatna dijagnostika i terapija. Pre svega potrebno je uraditi kompjuterizovanu tomografiju/skener (CT) preglede grudnog koša i abdomena, da se isključi udaljena proširenost bolesti (metastaze) i CT ili magnetnu rezonancu (MR) male karlice, radi procene lokalne proširenosti bolesti.

Osnovna terapija mišićno invazivnog karcinoma bešike bez udaljenih metastaza je operacija. Kod ovih bolesnika odstranjuje se najčešće cela mokraćna bešika (radikalna cistektomija) i pridruženi limfni čvorovi, kako bi se poboljšala prognoza ovih bolesnika i smanjila mogućnost kasnije pojave udaljenih metastaza, pre samog hirurškog lečenja potrebno je sprovesti hemioterapiju (davanje citostatika pre operacije - neoadjuvantna hemioterapija). Nakon toga se sprovodi operativno lečenje, te se nakon uklanjanja bešike urin odvodi iz mokraćovoda u kesu na prednjem trbušnom zidu ili se od tankog creva pravi nova bešika i urin se odvodi prirodnim putem.


Pogledajte šta kaže o lečenju karcinoma mokraćne bešike dr Nada Babović, medikalni onkolog sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije:Karcinom mokraćne bešike je agresivna bolest. Nakon operativnog lečenja će oko 50% bolesnika razviti metastaze, obično u periodu unutar dve godine, a 5-10% bolesnika sa invazivnim karcinomom ima metastaze već na početku bolesti. Lečenje ovih bolesnika se sprovodi hemioterapijom i imunoterapijom. Hemioterapija na bazi leka cisplatin je standardna terapija prve linije bolesti, i prosečno preživljavanje primenom ovog leka je 14 meseci.

Imunoterapija je novi vid lečenja karcinoma mokraćne bešike. Imunoterapijski lekovi se daju intravenski na dve ili tri nedelje. Njihovim mehanizmom dejstva ponovo se aktivira naš „uspavani“ imuni sistem, koji prepoznaje maligne ćelije i uništava ih.

Imunoterapijski lekovi su registrovani za lečenje bolesnika koji ne mogu da dobiju cisplatin u inicijalnom lečenju metastatskog karcinoma mokraćne bešike i za bolesnike koji su imali povratak bolesti ili se bolest nije povlačila primenjenom hemioterapijom na bazi platine. Ovi lekovi su budućnost lečenja jer su pokazali da sa daleko manje neželjenih efekata postižu dužu kontrolu bolesti u odnosu na hemioterapiju.