Simptomi karcinoma (raka) dojke

Simptomi karcionama (raka) dojke

Građa i funkcija dojke

Dojka kao organ počinje da se razvija u devojčica u pubertetu (10. do 12. godine života) kao posledica lučenja nekih hormona u mozgu. Ovi hormoni dovode do aktiviranja jajnika u kojima se sada luče ženski polni hormoni estrogen i progesteron, odgovorni za rast i sazrevanje dojke.

Dojka se sastoji iz kože, potkožnog tkiva i tkiva dojke u užem smislu, kao i krvnih i limfnih sudova:

Tkivo dojke u užem smislu se sastoji iz 15 do 20 delova žlezdanog tkiva kružno raspoređenih oko bradavice. Iz svakog ovog dela žlezdanog tkiva izlazi po jedan mlečni kanalić koji se međusobno spajaju, a u bradavici se otvara do 10 glavnih mlečnih kanala. Između manjih delova mlečne žlezde nalazi se masno i vezivno tkivo, živci, limfni i krvni sudovi.


Krvni sudovi (arterije i vene) granaju se iz većih krvnih sudova grudnog koša i služe da ishrane tkivo dojke, kao i da donesu hormone tokom menstrualnog ciklusa koji utiču na dešavanja u dojci, tipično dovodeći do „bubrenja” tkiva dojke u drugoj nedelji menstrualnog ciklusa.


Limfni sudovi služe da se višak tečnosti iz tkiva dojke, koja se stvara pri normalnom metabolizmu, odnese do vena i na taj način vrati u krvotok. Na tom putu nalaze se regionalni limfni čvorovi smešteni u pazušnoj jami sa iste strane, u koje se ulivaju limfni sudovi iz dojke. Regionalni limfni čvorovi smešteni su u tzv. tri sprata pazušne jame koji su omeđeni okolnim mišićima i kostima.


Laktacija


Osnovna uloga dojke je da stvara mleko posle porođaja, što se naziva laktacija. Tokom svakog menstrualnog ciklusa pod dejstvom polnih hormona koji se luče u jajnicima dešavaju se promene u dojci koje dovode često do manjeg ili većeg osećaja „punoće” dojki pred menstruaciju. U toku trudnoće u sve većoj količini luči se i hormon prolaktin koji, u sadejstvu sa drugim hormonima, dovodi do uvećanja žlezdanog tkiva dojke pripremajući ga za stvaranje mleka. Posle porođaja prvo se luči kolostrum, tečnost koja prethodi izlučivanju mleka, a koje stimuliše bebino sisanje.

Dojenje je važno za bebu jer se u mleku nalaze sve hranljive materije potrebne za normalan rast i razvoj deteta. Istovremeno u mleku se nalaze supstance koje štite dete od štetnih agenasa, kao što je zaštita od infekcije. Danas se takođe smatra da dojenje predstavlja zaštitni faktor koji smanjuje rizik od nastanka raka dojke. U periodu posle nastupanja menopauze, kada se jajnici polako smanjuju i prestaju da luče ženske polne hormone, a menstruacije prestaju, tada se i žlezdano tkivo dojke postepeno zamenjuje masnim tkivom, dok se sistem mlečnih kanalića održava.


Epidemiologija


Karcinom dojke je najčešći karcinom dijagnostikovanu žena, kako u svetu (a drugi najčešći ukupno), tako i u Srbiji.

Procenjeno je da je 2012. godine u svetu oko 1,700,000 žena obolelo od karcinoma dojke, dok je iste godine od ove bolesti umrlo oko 522,000 bolesnica. U Centralnoj Srbiji je 2009. godine registrovano 4,518 žena sa novootkrivenim rakom dojke, što čini incidenciju od 70,8 slučaja na 100,000 stanovnika.

Procenjuje se da se u celoj Srbiji u toku godine dijagnostikuje oko 4,500 novoobolelih žena sa rakom dojke, koji je i vodeći uzrok smrti među malignim tumorima kod žena.


Incidencija i smrtnost od raka dojke pokazuje konstantni trend porasta. U razvijenim zemljama incidencija hormon zavisnog raka dojke opada verovatno zbog naglog pada primene supstitucione hormonske terapije u žena u menopauzi, koja je zabeležena posle 2002. godine.


Istovremeno, zabeležen je pad mortaliteta od raka dojke prevashodno zbog sve češćeg otkrivanja ove bolesti u ranom stadijumu i, moguće, zbog bolje efikasnosti terapije koja se primenjuje u lečenju žena kod kojih je rak dojke dijagnostikovan u ranom stadijumu. U našoj zemlji rak dojke se u odmaklom stadijumu bolesti otkriva kod većeg procenta žena u poređenju sa razvijenim zemljama. Iako incidencija karcinoma dojke raste sa životnim dobom (50% žena sa rakom dojke bolest otkriva u životnom dobu od 65 i više godina), 2% svih žena koje obolevaju od karcinoma dojke mlađe su od 35 godina, a 5% mlađe od 40 godina.Pogledajte šta kaže o epidemiologiji karcinoma dojke mr sc. med. dr Suzana Vasović sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.
Uzroci i faktori rizika


Faktori koji smanjuju rizik od nastanka karcinoma dojke su dojenje i veći broj trudnoća.


Najznačajniji faktori rizika za nastanak karcinoma dojke su:


- ženski pol: karcinom dojke je 100 puta učestaliji kod žena nego kod muškaraca


- životna dob: pojava karcinoma dojke raste sa životnim dobom i najveća je u Srbiji u grupi od 55 do 65 godina starosti


- pozitivna porodična anamneza za karcinom dojke u bliskih rođaka (majka, babe po ocu ili majci, rođene sestre, ćerke) povećava više od 2 x rizik od nastanka karcinoma dojke


- genetski faktori: 5-10% žena sa dijagnozom karcinoma dojke ima nasledni karcinom dojke koji se karakteriše prisustvom promena, koje se nazivaju mutacijama na tzv. BRCA 1 i BRCA 2 genima; ove promene se nasleđuju od oca ili od majke i nose povećani rizik od nastanka karcinoma dojke i jajnika tokom celog života (50-85% za karcinom dojke i 20-40% za karcinom jajnika)


- prethodno dijagnostikovan karcinom dojke: 4 puta povećava rizik od nastanka karcinoma dojke u drugoj dojci (javlja se u manje od 7% žena u 10-godišnjem periodu praćenja)


- proliferativne promene u dojci: atipične hiperplazije (benigne promene) koje se dijagnostikuju histopatološkim pregledom uzorka sumnjivih promena u dojci nose 4-5x veći rizik; LCIS (lobularni karcinom in situ ili lobularna neoplazija) nije karcinom dojke, ali jeste faktor koji povećava rizik od nastanka invazivnog karcinoma u istoj ili drugoj dojci; studije pokazuju da je srednje vreme do pojave invazivnog karcinoma od prethodne biopsije LCIS oko 20 godina, a da se polovina ovih recidiva javi u prvih 15 do 30 godina


- gustina žlezdanog tkiva: povećana gustina žlezdanog tkiva, naročito kod mlađih žena povećava rizik od nastanka karcinoma dojke više od 5 puta


- gojaznost: 2 x povećava rizik od nastanka karcinoma dojke u žena u menopauzi


- hormonski faktori: rana menarha (pre 11. godine) i kasna menopauza (posle 54. godine) nose 2-3x veći rizik; žene koje nisu rađale ili su iznele prvu trudnoću u kasnijim godinama (posle 30. godine) nosi 2x veći rizik; hormonska terapija kao što su hormonska kontraceptivna sredstva i hormonska supstituciona terapija nakon ulaska u menopauzu (HST) nosi do 1.5x veći rizik tokom uzimanja lekova, ali nakon 5 godina od prestanka HST, rizik nestaje


- izloženost jonizujućem zračenju u pubertetu (lečenje limfoma u tom uzrastu zračnom terapijom, pri čemu su u zračnom polju bile delimično i dojke)Pogledajte šta kaže o uzrocima i faktorima rizika za nastanak karcinoma dojke mr sc. med. dr Suzana Vasović sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.
Simptomi i rano otkrivanje


Najčešći simptom karcinoma dojke je opipljiv čvor u dojci, koji neretko žene same napipaju.

Pored toga, drugi znaci koji ukazuju da se razvija tumor u dojci jesu: uvećanje dojke, koje vodi u asimetriju dojki (oko 20% žena ima prirodno asimetrične dojke, što se smatra normalnim nalazom), crvenilo i zadebljala koža, ponekad koža u vidu „pomorandžine kore“, „mreškanje“ kože, uvlačenje bradavice ili krvavi iscedak iz bradavice.

Istovremeno, mogu se napipati i uvećani limfni čvorovi u istostranoj pazušnoj jami, ako je došlo do širenja bolesti u regionalne limfne čvorove. Treba imati na umu da nisu svi uvećani limfni čvorovi zahvaćeni metastazama.

Danas se preporučuju tzv. preventivni pregledi dojki jer postoji mogućnost da se otkrije prisustvo tumora u dojci pre nego što se može napipati. U tu svrhu rade se klinički pregledi dojki od strane lekara, zatim mamografija koja predstavlja rendgenski pregled dojki i, po potrebi, pregled dojki ultrazvukom (UZ) i magnetnom rezonancijom (MR).Pogledajte šta kaže o simptomima i ranom otkrivanju karcinoma dojke mr sc. med. dr Suzana Vasović sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.Samopregled dojki


Savetuje se da svaka žena jednom mesečno radi samopregled dojki. Kod žena koje imaju menstruaciju, pregled se vrši u drugoj nedelji (7.-10. dana) od započinjanja menstruacije.

Pregled se radi na sledeći način: stojeći ispred ogledala prvo sa spuštenim, a potom sa podignutim rukama, posmatramo da li postoji asimetrija u dojkama, kao novi momenat, da li je koža crvena, zadebljala ili na nekom mestu namreškana i da li postoji uvlačenja bradavica.

Potom se radi palpacija leve dojke dlanom desne ruke horizontalnim i vertikalnim klizećim pokretima u stojećem stavu, pri čemu je leva ruka podbočena, vodeći računa da li se pipaju neka otvrdnuća (tvrdine) ili čvorovi, a pritiskom prstima iza bradavice proveri se da li postoji iscedak; potom se ovo isto ponovi sa desnom dojkom i levim dlanom i isti pregled u ležećem položaju; pregled pazušnih jama radi se vrhovima prstiju suprotne ruke s tim da je ruka na strani pregleda na boku, a rame spušteno (obratiti pažnju da li se pipaju tvrdine pri tom pregledu koje bi ukazivale na uvećane limfne čvorove).


Breast Test aplikacija


Pravilan i redovan samopregled je presudan za rano otkrivanje promena u dojci, koje mogu ukazivati na rak. Dojke bi trebalo pažljivo pregledati 7 do 10 dana nakon početka menstrualnog ciklusa, ili ukoliko ga niste imali, na odabrani dan u mesecu.


Preuzmite aplikaciju za Android uređaje (podesite jezik na telefonu na srpski, da bi se sadržaj aplikacije prikazao na srpskom)


Preuzmite aplikaciju za iPhone/iPad (po otvaranju aplikacije izaberite srpski jezik)


Preuzmite aplikaciju za Windows telefone (podesite jezik na telefonu na srpski, da bi se sadržaj aplikacije prikazao na srpskom)Pogledajte šta kaže o prevenciji karcinoma dojkemr sc. med. dr Suzana Vasović sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.Mamografija


Mamografija je jedina metoda koja se, na osnovu postojećih dokaza, smatra efikasnom u otkrivanju ranih stadijuma karcinoma dojke. Istraživanja pokazuju da se smrtnost od karcinoma dojke smanjuje za 25 do 30% u žena koje redovno rade mamografske preglede u životnoj dobi između 50 i 70 godina. Zbog toga postoji preporuka da se tzv. skrining mamografije rade svake 2 godine kod žena u starosti između 50-70 godina.

Na mamografskom pregledu mogu se uočiti tumori u dojkama ili promene koje se vide kao sitne bele tačkice, a nazivamo ih mikrokalcifikacijama. Od izgleda i rasporeda mikrokalcifikacija u odsustvu tumorske senke zavisi i procena da li postoji veća verovatnoća da se radi o zloćudnoj ili dobroćudnoj promeni u dojci. U zavisnosti od toga, planiraju se i terapijske intervencije u cilju uzimanja tkiva u kojem postoje mikrokalcifikacije za patohistološku analizu.


Ostali metodi dijagnostike


Ponekad se radi dopunski ultrazvučni (UZ) pregled dojki na kojem se mogu razlikovati ciste (okrugle ili ovalne šupljine ispunjene tečnim sadržajem) od tzv. solidnih tumora. UZ pregled ima svoje mesto u pregledu dojki sa gustim žlezdanim tkivom gde je mamografija manje osetljiva metoda u otkrivanju tumorskih senki.

UZ pregledom se takođe mogu otkriti patološki uvećani limfni čvorovi u pazušnoj ili natključnoj jami i na vratu. Magnetna rezonancija (MR) se radi kada postoje takve promene u dojkama da nismo sigurni o čemu se radi nakon što se urade standardni dijagnostički pregledi. MR pregled isto tako može da nam ukaže da postoji više tumorskih promena u različitim delovima iste dojke, što utiče na planiranje hirurške intervencije.