Nova lista inovativnih lekova o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

U prostorijama RFZO dana 27.12.2023. godine, potpisani su ugovori za 22 inovativna leka koji će uskoro biti dostupni za primenu pacijentima u Srbiji.

Nakon objava u sredstvima javnog informisanja i na društvenim mrežama početkom meseca decembra, od danas smo i formalno korak bliže lečenju koje predstavlja standard u svetu za nekoliko različitih terapijskih oblasti. Među novim lekovima, našli su se dominantno oni za lečenje različitih tipova karcinoma a to su lekovi za lečenje karcinoma dojke, karcinoma pluća, karcinoma prostate, za lečenje melanoma, karcinoma debelog creva, karcinoma jetre, lek za lečenje multiplog mijeloma, kao i lekovi za lečenje bolesti koje nisu onkološke poput psorijaze i multiple skleroze. Srbija se prema statistikama visoko rangira u Evropi prema smrtnosti od karcinoma dojke, a ne zaostaju ni druge lokalizacije poput karcinoma pluća, te je na ovaj način još jednom pokazano da se ovoj temi posvećuje velika pažnja. Pored neizostavnog rada na prevenciji, ranoj dijagnostici i skriningu, dostupnost najnovijih lekova za lečenje je ključan momenat u borbi sa pomenutim opakim bolestima. Zajedničkim naporima rukovodećih ljudi na čelu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), predstavnika pojedinačnih udruženja pacijenata i krovnog Udruženja pacijenata Srbije (UPS) kao i Udruženja proizvođača inovativnih lekova (INOVIA) i farmaceutskih kompanija, tekuću godinu završavamo sa novom nadom za mnoge obolele. Podsećanja radi, poslednje proširenje liste inovativnih lekova Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, se desilo krajem 2021.godine. Apel koji se mogao čuti u periodu do novog proširenja liste inovativnih lekova, odnosio se na pronalaženje sistemskog rešenja i kontinuitet u dostupnosti inovativnih lekova. Na taj način, obezbeđenjem fonda za inovativne lekove, izbegli bismo situaciju da na čekanju imamo veliki broj novih terapijskih opcija. Za ovu listu su izdvojena značajna finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 7,8 milijardi dinara. Nova lista inovativnih lekova o trošku RFZO predstavlja dobar signal za početak rešavanja jednog od važnijih javno-zdravstvenih problema u našoj zemlji a to je dostupnost najsavremenijim terapijskim opcijama za lečenje.